Работилници

РАБОТИЛНИЦА ПО ОБРАЗОВАТЕЛНА РОБОТИКА ЗА КРЕАТИВНОСТ

Продължителност: 6-8 часа в една или няколко сесии
Възрастова група: 7-15
Предварителни знания и умения: не са необходими
Използвана технология: специално разработен Arduino-базиран комплект, разработен от ESI CEE, програмируем чрез визуалния език за програмиране Scratch.
Разпределение: работа в екип в групи от 3-5 участника

Научете повече за тази работилница

С тази работилница искаме да вдъхновим учениците си да се замислят и помечтаят за приложенията на роботиката в ежедневието. Учениците обсъждат и обменят идеи за това какво е робот и как роботите могат да се използват в контекста на реалния живот, чрез серия от демонстрации и упражнения за креативност и програмиране. Работилницата е разработена, за да подпомогне конкретно развиването на следните умения:

  1. Креативност: в рамките на работилницата, учениците генерират креативни идеи за това как могат, чрез роботика, да адресират проблеми от ежедневието, използвайки техниките за мисловни карти по метода на Тони Бюзан.
  2. Дигитални умения:  учениците обсъждат, учат и използват основните елементи от роботиката, докато генерират идеи за креативни приложения на роботите и сглобяват и програмират истински робот.
  3. Комуникация: учениците ясно споделят своите планове и идеи за това как да сглобят тялото на робота и да свържат електрониката към него, а след това – и да го програмират.
  4. Колаборация:  докато учениците от всеки екип сменят ролите си при всяка нова задача, те упражняват умения за ефективна и толерантна работа, за да сглобят заедно една сравнително сложна роботизирана система.

Роботиката е интересна и много привлекателна и затова вярваме, че е отличен инструмент за ангажиране на ученици към предмети в областта на наука, технологии, инженерство и математика (и не само). Знаем, че ученето “чрез правене” кара децата да се влюбят в креативността и роботиката и им помага да запазят техния вроден интерес към естествения свят и технологията.

От началото на 2016, повече от 500 ученика са минали през работилницата по образователна роботика за креативност и ни дадоха оценка от средно 4.9 от 5.

Дизайнът на комплекта е публично публикуван и се обновява редовно, за да бъде лесно достъпен за учители, изследователи или други заинтересовани страни. Учебните планова за тази работилница са достъпни след запитване.

 

« 1 of 3 »
« 1 of 3 »

 

ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА МАТЕМАТИКАТА С  MATHBOT

Продължителност: 6-8 часа в една или няколко сесии
Възрастова група: 9-11 (4ти клас, според българската образователна система)
Предварителни знания и умения: математика за 3ти клас според българската образователна система
Използвана технология: The Finch robot от Birdbrain Technologies, програмируем чрез визуалния език за програмиране Scratch.
Разпределение: работа в екип в групи от 3-5 участника

Научете повече за тази работилница

Целта на тази работилница е да въведе и упражни концепции от математиката, застъпени в националната образователна програма по математика на България за четвърти клас, използвайки програмиране и роботика.

В рамките на работилницата, участниците играят 5 математически игри, програмирайки робота. Всяка игра надгражда наученото в предишната и е разбита на различни мисии, чрез които учениците упражняват наученото по математика и усвояват някои нови концепции, докато играят. Ние използваме програмирането като инструмент за насърчаването на логическото мислене и за демонстриране на практическата приложимост на математиката с атрактивни устройства, каквито са роботите. В тази работилница, с помощта на мисловни карти и визуално програмиране, децата упражняват знанията си за окръжности, полуокръжности, елементи на кръга, ъгли, измерване на ъгли и работа с транспортир, както и основни аритметични функции, мисловни карти и креативност.

В допълнение към математиката, тази работилница е специално разработена, за да подпомогне и насърчи развиването на следните умения:

  1. Умение за решаване на проблеми – учениците преминават през серия от мисии, които изискват разрешаване на математически проблем, но поради характера на програмирането и средствата на роботиката, те са стимулирани да откриват нови и различни решения.
  2. Комуникацията е важен елемент за успешното преминаване през мисиите. За успешната комуникация в рамките на мисиите е необходимо умение за ясно артикулиране на идеи в група. Групите се състоят от ученици с разнообразни гледни точки, знания и умения, което изисква от учениците да споделят сложни идеи ясно, ефективно и търпеливо.
  3. Гъвкавост и адаптивност са умения, които са застъпени в целите на тази работилница на много нива. От учениците се изисква гъвкавост, за да могат да приемат обратната връзка от останалите членове на екипа, както и преподавателите ефективно, а и за да могат да приемат и балансират различни гледни точки, за постигането на работеща програма.

Ние вярваме, че математиката е забавна – и знаем как да го покажем.

От началото на ноември 2016 година, малко повече от 200 ученика, преминаха през работилнизата за визуализиране на математика с Mathbot, и ни дадоха оценка от средно 4.95 от 5.

Учебните планова за тази работилница са достъпни след запитване.

 

« 1 of 3 »
« 1 of 3 »

 

РАБОТИЛНИЦИ ЗА УЧИТЕЛИ

Винаги сме изключително щастливи, когато имаме възможността да работим с учители и изследователи (от България и не само), представляващи различни образователни направления. Това, което правим е:

  • обмен на опит и предаване на експертиза в областта на образователната роботика;
  • съдействие за идентифициране на правилната технология за Вашите цели;
  • съдействие при съставяне на упражнения, с които да постигнете желаните учебни резултати и да постигнете своите цели;
Научете повече за работилниците за учители

 

Знаем, че децата се влюбват в роботите от пръв поглед. Това мигновено привличане към технологията има силно влияние върху децата. Всичко това ни кара да вярваме, че образователната роботика е един изключително добър начин за насърчаване на мотивацията на учениците към образователния процес и подпомага тяхното разбиране не само в областта на технологията, но и в други образователни дисциплини. Имаме огромно желание да разработваме технологии, в подкрепа на формалното образование, чрез образователна роботика и обожаваме да работим с учители и педагози!

« 1 of 2 »

Откакто запчнахме работа с учители, значително подобрихме работилниците, които правим за ученици, което ни вдъхновява още повече. Ще се радваме да споделим с Вас идеите си, а защо не и да работим заедно, за да ги реализираме.

Наш основен интерес е и изследователската дейност в областта на образователната роботика и нововъзникващите технологии, както и изследвания на иновативни подходи за подобряване на екипната работа и комуникацията (чрез взаимодействие между човек и машина).

 

« 1 of 20 »

Искате да работим заедно? Свържете се с нас!