RiE 2017

Международната конференция Роботика в Образованието поставя фокус върху представянето на последнитеизследвания, резултати, методи и разработки в областта на образователната роботика. Конференцията събира на едно място международнопризнати изследователи, които работят върху най-новите приложения, продукти, компоненти, системи и методологии за внедряването на механизмите на роботиката в образователния процес, в училища, университети и неформално образование. Основна цел на конференцията е да хвърли светлина върху добрите практики в образователната роботика, от страна на представители на академичната общност в Европа и не само.

Всяка година, Конференцията обединява между 40 и 60 учени и изследователи от различни страни, като през 2016, събитието е посетено от участници от Австрия, България, Чехия, Финландия, Германия, Гърция, Израел, Италия, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Русия, Словакия, Испания, Швеция, Тайланд и Великобритания. Сред участниците са учени и изследователи, работещи в институции като:

За повече информация и предварително заявяване на интерес – тук.