ECER 2017

Европейската конференция по образователна роботика (ECER 2017) е най-значимaтa международнa научнa конференция за ученици в Европа. В рамките на събитието, участниците имат възможността да представят своите открития в лекции и дискусии с водещи изследователи в сферата, демонстрират възможностите на своите роботи и участват в състезания с роботи. Конференцията включва официалния европейски регионален кръг на световно известното състезание BotBall. Събитието предвижда и други състезания по роботика съгласно международните правила за спортна/ състезателна роботика и отворен кръг по роботика и „умни“ роботизирани устройства.

Всяка година, Конференцията събира на едно място около 200 участници от различни държави, като САЩ, Германия, Великобритания, Албания, Австрия, Белгия, Египет, Кувейт, Полша и много други. За първи път през 2016 година, участие взе и България с два отбора, съответно от Технологично училище “Електронни системи” и Софийска професионална гимназия по електроника “Джон Атанасов”.

По покана на Европейския Софтуерен Институт – Център Източна Европа, организационният комитет на конференцията реши през 2017 година Европейската конференция по образователна роботика да се проведе за първи път в България.

ecer-1

Конференцията се провежда като част от дейностите в рамките на проект „ER4STEM – Образователна роботика за наука, технологии, инженерство и математика”, финансиран по програма Horizon 2020 на ЕК с консорциум, съставен от следните партньори: Vienna University of Technology (TUWien) – Австрия, European Software Institute – Center Eastern Europe (ESI CEE) – България, Practical Robotics Institute Austria (PRIA) – Австрия, University of Athens Educational Technology Lab (UoA) – Гърция, AcrossLimits – Малта, Cardiff University School of Social Sciences (Cardiff University) – Великобритания, Certicon (CE) – Чехия.

Основен координатор на събитието е Европейския Софтуерен Институт – Център Източна Европа, със съдействието на европейския организатор на конференцията – Практическия институт по роботика в Австрия (Practical Robotics Institute of Austria – PRIA).

За повече информация и за заявяване на интерес за участие – тук.